ประกาศหน่วยข่าวกรองทางทหาร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ ผบ.ขกท. ได้นำกำลังพล หน่วย ขกท. ทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่วัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 ขกท. จัดกำลังพล จำนวน 40 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณรอบพื้นที่เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61 เวลา 07.00 พล.ต.วัชระ พิทยานรเศรษฐ ผบ.ขกท. จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี ณ บก.ขกท.

ข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

กำลังพลหน่วยข่าวกรองทางทหาร ร่วมกิจกรรมฝึกแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2561 ณ ที่ตั้งปกติ

กำลังพลหน่วยข่าวกรองทางทหาร ร่วมกิจกรรมฝึกแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2561 ณ ที่ตั้งปกติ